ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท นักเรียนทั่วไป
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท สอบคัดเลือก


สนับสนุนโดย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & บริษัท

eXTReMe Tracker